Om Auris

Auris Forvaltning AS er et privateid forvaltningsselskap som ble etablert i 1995. Selskapet eies 100% av Auris AS og er lokalisert med Økonomi/regnskapsavdeling i Bergen, samt daglig drift som vaktmestertjenester, utleie, teknisk forvaltning m.m. i Oslo.

Auris Forvaltning er en organisasjon med bred og lang erfaring innenfor næringseiendom/eiendom. Selskapet har i dag 13 ansatte med hovedansvar for daglige drift av næringseiendommer primært i Oslo og Vestland/Rogaland. I alt forvaltes en eiendomsportefølje på til sammen 21 eiendommer.

Auris Forvaltning AS har som hovedvirksomhet følgende tjenester:

  • Administrativ forvaltning
  • Økonomisk forvaltning
  • Teknisk forvaltning
  • Utleie
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Eiendomsutvikling

Drift av eiendom

Det er viktig for oss at kundene våre er fornøyde leietakere. Kontakten mellom oss som forvalter og kunden er avgjørende for vårt felles suksess. Auris Forvaltning har av den grunn egne ansatte inndelt i forskjellige team med ulike oppgaver, som ivaretar de forskjellige behov leietakere og huseiere har. Vi bygger kompetanse blant vårt personell for å ivareta de forskjellige kunnskapsbehov om optimal drift av eiendommer. Dette gjelder blant annet energieffektivisering, miljø, brann, sikkerhet, teknisk styring etc.

Leietaker vil bli godt kjent med vårt personell, da det er et fast team på hver eiendom som har inngående kunnskap om eiendommen og leietakernes behov.

Det benyttes elektronisk forvaltningssystem som ivaretar alle grunndata og FDV på eiendommene. Den daglige driften styres hovedsakelig av en driftssjef og to driftsansvarlige.

Har du spørsmål i forbindelse med generell drift av eiendom, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller epost.

Utleie

Auris Forvaltning AS har ansvaret for oppfølging av alle leietakere som til en hver tid er i deres eiendomsportefølje. Nye leieavtaler, samt reforhandlinger av leieforhold behandles av egne forvaltere. Det er i alt er tre ansatte som til en hver tid sørger for oppfølgning av nåværende leietakere, samt nye leietakeres ønsker og behov.

Auris Forvaltning AS bistår også andre eiendomsbesittere i forbindelse med nye og gamle leietakere. Med eiendommer primært i Oslo/Akershus og Vestland/Rogaland har vi opparbeidet en bred kontaktflate og god kunnskap om disse områdene.

Leietakere med ønske om interne endringer eller bedrifter som ønsker å flytte til nye lokaler får en profesjonell og god oppfølging av erfarne forvaltere med en bred kontaktflate.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon vedrørende ledige lokaler.