Inkognitogaten 33 A - 2022

Bygget er oppført i 1874, men ble refundamert i 2008 da det ble bygget 70 parkeringsplasser i 3.et. med bilheis.
Eiendommen har en meget sentral beliggenhet for offentlig kommunikasjon.
Bygget er over 4 etasjer over bakken og to under bakken. Parkeringsanlegget er etablert under bakken bak bygget.