Pilestredet Park 7

Oppført som Kvinneklinikken for det tidligere Rikshospitalet i 1911 -14.
Ingvar Magnus Olsen Hjorth og Victor Nordan var arkitekter
• 1997: Regulert til offentlig/allmennyttige formål
• Siste fødsel på Kvinneklinikken skjer i 2003
• 2005 – 08: Rehabilitering av eiendommen til et moderne helse-og forskningssenter forskningssenter forskningssenter forskningssenter.

Bruttoareal er 12.250 kvm BTA med 50 parkeringsplasser.

  • Adresse/Sted:

    Pilestredet Park 7, 0176 Oslo