Lørenskog Kombibygg

Auris Forvaltning Lørenskog Kombibygg

«Lørenskogveien 75 er et attraktivt kombinasjonsbygg tilnærmet fullt utleid til Gummiservice, Scheidel, Anticimex, Heidenreich, m.fl. Bygget ble oppført i 1987 med tilbygg fra 1993 og 1997. Totalarealet er på 8 900 kvm fordelt over 4 etasjer med en fornuftig arealfordeling mellom kontor (35 %) og lager (65 %). Det er god takhøyde på lagerarealene med i overkant av 8 meter opp til dragere. Eiendommen innehar god parkeringsdekning med totalt 68 parkeringsplasser. Bygget er oppført på en 18 000 kvm stor festetomt.

Eiendommen har en sentral beliggenhet på Karihaugen/Visperud langs Strømsveien (hovedfartsåren inn til Lillestrøm sentrum) i en næringsklynge innen lager, logistikk og handel. Postens Østlandsterminal, Coca Colas hovedkontor og Elkjøp Megastore er lokalisert like ved. Beliggenheten midt i krysningspunktet mellom Strømsveien og E6 gir god tilgang på veinettet samt korte reiseavstander. Reisetiden til Oslo sentrum og Lillestrøm sentrum er på hhv. 15 og 5 minutter.»